top of page

Design og styrkeberegning av fritidsbåt

Styrke, integritetsvurdering og designoptimalisering av båtskrog i polyetylen med ulike motor- og hastighetsvalg.

Oppgaven

For å sikre at den mekaniske integriteten av båtformen som var utviklet var akseptabel, ønsket Båtfabrikken at Hugg utførte en strukturell datasimulering av kreftene i skroget.

I forlengelsen av denne oppgaven utviklet vi et helt eget design basert på båttypen for å øke stabilitet og brukervennlighet.

Løsningen

Hugg løste oppgaven ved å ta 3D-modellen av båtformen inn i analyseverktøyet Ansys og påføre hydrodynamiske krefter på modellen. Analysene og påfølgende designarbeid sikret at skroget var sterkt nok til å tåle de belastninger det blir utsatt for.

Båtfabrikken AS

Båtfabrikken AS er et nytt firma som utvikler en fritidsbåt basert på rotasjonsstøpning i plast.

Om Kunden

bottom of page