top of page

Ellingsen Pilot

Systemutvikling og detaljdesign av preventivt lusebehandlingsystem til oppdrettsbransjen.

Oppgaven

Blue Lice AS flytter lakselusproblematikken fra behandling til prevensjon.

Ved å utnytte lakseluskompeoditters biologi har Blue Lice i samarbeid med Hugg designet verdens første pilotanlegg som tiltrekker seg lakseluslarver og fanger disse før de når oppdrettsmerdene. Dette anlegget er installert hos Ellingsen Seafood AS.

Grunnprinsippet for hvordan lakseluslarver kan tiltrekkes var utviklet av Blue Lice før prosjektets start, men hvordan selve fellene skulle se ut – og hvordan et system kunne legges ut til et helt oppdrettsanlegg – var Huggs oppgave.

Løsningen

Etter nitidig studering av strømningsdata, vudering av lusedata samt samtaler med røktere ble det valgt ut nøkkelposisjoner for lakselusfeller.

Disse fellene er inspirert av tareskog og beveger seg sammen med bølger og miljøkrefter. En gjennomprøvd leverandørlinje produserte 11 fellesystemer som hver består av 8 enkeltfeller. Tegning av feller, beregning av vannender, pumper, layout, oppfølging og testing var alle oppgaver som ble gjennomført av Hugg.

2 orkaner senere vet vi at Blue Lice AS nå kan levere et robust og effektivt våpen i kampen mot lakselusproblemet.

Blue Lice AS

Blue Lice bekjemper lakselus med forebygging fremfor behandling. Løsningen består av feller som lusen tiltrekkes og fanges av før den når frem til laksen.

Om Kunden

bottom of page