top of page

Fjernstyrt lasting av kjemikalier for NOAKA-feltet

Utvikling av et nytt konsept for fjernstyrt lasting av kjemikalier til fremtidens ubemannede offshore-plattformer.

Oppgaven

En offshore-plattform trenger tilgang av kjemikalier til drift og operasjon.

I dag lastes kjemikaliene opp på plattformen ved hjelp av plattformkranen. Kranen løfter kjemikalietanker fra et supply-skip over på plattformen. Dette er en av de mest tidskrevende og farligste operasjonene som gjøres i Nordsjøen i dag.

Aker BP ønsket å se på muligheten til å laste kjemikalier på en raskere og sikrere måte ved å gjøre operasjonen fjernstyrt.

Løsningen

Hugg og TESS kom sammen fram til en løsning der kjemikaliene blir pumpet opp til plattform med hjelp av pumper og slanger.

En pumpestasjon ble designet bestående av pumper, slanger, termineringshodet og en automatisk krankrok.

Løsningen kan gjøre lasting av kjemikalier opp til plattform fjernstyrt og ubemannet, i tillegg til at operasjonen blir raskere og sikrere. Dette konseptet ble presentert i en teknisk rapport.

Aker BP ASA

Aker BP er et nytt fullverdig oljeselskap, med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på norsk kontinentalsokkel.

Om Kunden

bottom of page