top of page

Høytørker for storballer

Utprøving og utvikling av kostnadseffektiv metode for tørking av grovfor i storballer.

Oppgaven

En fremtid uten bruk av unødvendig engangsplast har inspirert Hugg til å utvikle en metode for å konservere grovfor uten bruk av ensileringsplast.

Høytørking på gamlemåten er ikke tilpasset et industrialisert landbruk, men ved hjelp av Hugg sin innovative metode kan høy presset i storballer tørkes raskt og energieffektivt slik at kvaliteten på grovfor bevares uten bruk av landbruksplast.

Metoden kan brukes på rundballer, men er særdeles egnet på store firkantballer med høy.

Løsningen

Hugg designet, beregnet og bygget utstyret som var nødvendig for å lage en prototype. Prototypetesting ble utført sommeren 2019, med lovende resultater.

Stor luftmengde, høyt trykk og innovativt kanalsystem for luft bidrar til rask og effektiv tørking av grovfor i ferdige pressede baller.

Systemet installeres i kontainere, noe som gir en meget rimelig tørkemaskin til norske og internasjonale bønder. Tørkemaskinen kjennetegnes av høy kapasitet, god fôrkvalitet og fleksibilitet, og gir tørt høy uavhengig av værforhold.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har tilbudt HUGG en Innovasjonskontrakt for utviklingsprosjektet.

Om Kunden

bottom of page