top of page

Mekanisk avlusningssystem - Wellfighter

Produktutvikling, design og produksjon av markedets mest effektive og kompakte avlusningssystem.

Oppgaven

Hugg kom i kontakt med SkaMik som ønsket å forbedre sitt avlusningssystem men også utvikle nytt utstyr for oppdrettsnæringen. Utfordringene lå blant annet i for lav virkningsgrad samt ustabil drift grunnet kvalitetsutfordringer.

Oppgaven til Hugg ble å komme opp med et design på en maskin som både hadde en høy virkningsgrad, tok liten plass på dekk og var sikker i drift.

Løsningen

Løsningen ble å forfine og justere opp det konseptet som lå til grunn for de første maskinene gjennom finjustering av spyledyser (både posisjon, mengde og type) og andre parametere.

Maskinene til SkaMik er nå markedsledende på virkningsgrad som etter oppgradering ligger på mellom 90 – 95% samtidig som fiskevelferden er den beste i markedet.

Under designarbeidet og beregningene gikk vi tilbake til tegnebrettet, og Hugg bygger og leverer nå maskinene for SkaMik for å ivareta nødvendig byggekvalitet.
Til nå er 10 Wellfightere levert og selges fra SkaMik AS.

SkaMik AS

SkaMik leverer markedets rimeligste, mest skånsomme og effektive avlusningsmaskiner. Skamik er blant annet eid av Oppdretternes Miljøservice AS, Norsk Fisketransport Holding AS og Moen Marine AS.

Om Kunden

bottom of page