top of page

Mekanisk design av sporingsenhet for husdyr

Utvikling av de mekaniske komponentene til en digital sporingsenhet for husdyr med GPS-posisjonering og satellittkommunikasjon.

Oppgaven

FindMy hadde et behov for å forbedre og videreutvikle sin eksisterende sporingsenhet. Bjellen skulle få nye komponenter, og kvaliteten måtte økes.

Med målsetning og å lage sporingsenheten mindre, lettere og mer robust, ble Hugg engasjert for å være med på videreutviklingen av neste generasjon bjelle. Det ble innledet et tett samarbeid med medlemsbedriftene i OMNI for å finne forbedringer i mekanikken, elektronikken og batteri.

Løsningen

Hugg har designet den mekaniske løsningen som innkapsler elektronikken. Under designprosessen var det viktig at designet ble sterkt slik at den håndterte de ytre påkjenningene slike bjeller utsettes for. Designet ble optimalisert for plaststøping og masseproduksjon for å minimere enhetskostnaden.

Resultatet ble et kompakt design med lavere vekt og dimensjon enn forrige generasjon. En forserie på 110 stykker er nå produsert og er under testing sommeren 2019.

Findmy AS

Findmy er et norsk selskap som utvikler utstyr for elektronisk sporing av dyr, mennesker og gjenstander. Findmy har satellittbasert sporing og er derfor ikke avhengig av mobildekning. Flere tusen sauer har Findmy bjeller på hvert år.

Om Kunden

bottom of page