top of page

Opplagringspunkter til Kaombo-feltet i Angola

Design, analyser og dimensjonering av fleksible opplagringspunkter for store moduler til FPSO-er ved Kaombo-feltet.

Oppgaven

KB Spennteknikk AS er spesialist på fleksible opplagringpunkter med elastomerer. Deres standarddesign benyttes hovedsaklig til opplagring av brukonstruksjoner på land.

For å kunne bruke designet i dette offshore-prosjektet krevdes avanserte dynamiske beregninger. Hugg gjennomførte disse beregningene og optimalisere designet til dette spesifikke formål.

Løsningen

Etter å ha mottatt bevegelsesparametre fra skipets opplagringpunkter utførte Hugg en rekke beregninger, blant annet for å unngå materialtretthet. Dette viste seg å være krevende for eksisterende design, og Hugg kom dermed med forslag til designforbedringer. Hugg utformet deretter oppdaterte produksjonstegninger for Spennteknikk.

KB Spennteknikk AS

Spennteknikk er en av Skandinavias ledende bedrifter inne opplagring av store konstruksjoner så som bruer og store bygg.

Om Kunden

bottom of page