top of page

Plastarmatur for bøyer – Smart Top

Utvikling av store plastbøyer til oppdrett og maritimt bruk.

Oppgaven

Partnerplast ønsket å videreutvikle sine bøyer slik at de ikke lenger var avhengig av en sveist stålkonstruksjon for å oppnå tilstrekkelig styrke i bøyas armatur.

Opprinnelig design av armaturet som brukes til å feste forankringskjetting og tau til bøya er en sveist stålkonstruksjon. Dette har sine utfordringer: Stål ruster og må derfor sjekkes jevnlig; i tillegg er det tungt.

I samarbeid med PartnerPlast utviklet Hugg et design som innehar større mekanisk styrke enn eksisterende stålarmatur. I tillegg er armaturet rimeligere i innkjøp samt enklere å montere og vedlikeholde.

Løsningen

Ved å benytte avanserte analyseverktøy og hensynta plastmaterialets egenskaper og begrensninger, har vi utviklet et armatur i plast som er sterkere enn det opprinnelige i stål.

Armaturet er også testet og kvalifisert i henhold til norske og internasjonale maritime regelverk. Gevinsten for brukeren er opplagt: Plast korroderer ikke og tåler derfor bedre å stå i sjøvann, samtidig blir kapasiteten på oppdriften på bøya større da plasten har lavere egenvekt.

PartnerPlast kaller sitt nye produkt Smart Top.

PartnerPlast AS

PartnerPlast leverer smarte produkter til seismikk, offshore, subsea, akvakultur og maritime markeder. Primærproduktene er PU-støping, rotasjonstøping av polyetylen samt elektronikk.

Om Kunden

bottom of page