top of page

Rognkjeksutskiller for oppdrettsnæringen

Produktutvikling, produksjon og testing av en maskin som sorterer levende leppefisk fra levende laks uten å skade fisk.

Oppgaven

Introduksjon av rognkjeks i mæra har vist seg som et effektivt middel i kampen mot lakselus. Utfordringer knyttet til håndtering og sortering av rognkjeks ble tydelig, spesielt å kunne skille rognkjeksen fra laksen ved lessing og lossing.

SkaMik hadde en idé til en løsning på problemet, og oppdraget til Hugg ble da å designe og levere en rognkjeksutskiller.

Løsningen

Løsningen fra Hugg ble å designe en sorteringsmaskin som separerer rognkjeks fra laks skånsomt basert på fiskens form. Designet består av roterende staver som skiller fisken både på bredde og lengde.

Hugg tok oppgaven helt fra idé til et produkt med høy kapasitet som tåler harde miljøpåkjenninger. Maskinene tilpasses etter behov og erstatter enkelt eksisterende avsilere.

Rognkjeksutskilleren fungerer meget effektivt og kan justeres for optimal tilpasning av størrelse på fisk og nødvendig kapasitet. Flere slike utskillere er nå installert og i drift, og selges fra SkaMik AS.

SkaMik AS

SkaMik leverer markedets rimeligste, mest skånsomme og effektive avlusningsmaskiner. Skamik er blant annet eid av Oppdretternes Miljøservice AS, Norsk Fisketransport Holding AS og Moen Marine AS.

Om Kunden

bottom of page