top of page

Skrogplugger – Nautilock Hull Plugs

Design, fabrikasjon, prosjektledelse og leveranse av plugger for tetting av sjøvannsinntak på skip.

Oppgaven

Personer i Hugg har i mange år og gjennom flere selskaper stått for design og fabrikasjon av Nautilock-plugger for Transcon.

Pluggene opereres ved hjelp av ROV og benyttes ved tetting av sjøvannsinntak på skip, typisk ved vedlikehold og inspeksjon. Oppgaven til Hugg er nå fortløpende kundetilpassing samt fabrikasjon av pluggene.

Løsningen

Ved oppstart av et nytt prosjekt går vi gjennom eksisterende tegningspakker og kartlegger gjeldende krav for det spesifikke prosjektet. Dersom eksisterende design oppfyller funksjons- og myndighetskrav settes pluggene i produksjon.

Dersom størrelse, funksjon eller krav ikke tilfredsstilles av tidligere design gjøres nødvendige designendringer og analyser før fabrikasjon startes.

Transcon Engineering AS

Transcon Engineering AS leverer plugger til ballasttanker på store skip. Nautilock-pluggen er et vel gjennomprøvd produkt som tetter hull i skipsskrog for å kunne utføre arbeid på fartøyet uten dokksetting.

Om Kunden

bottom of page