top of page

Slangesystem for havmerder

Utvikling av konsept for forings- og renseslanger til nedsenkbare offshore oppdrettsanlegg.

Oppgaven

TESS og Hugg har innledet et tett samarbeid for systemengineering og -design av komplekse slangesystemer til det profesjonelle markedet. TESS har sammen med Hugg utarbeidet en løsning for slangeutlegg mellom fôr-flåte og nedsenkbar offshore havmerd-konstruksjon.

Løsningen

Hugg har utviklet flere potensielle konsepter med basis i TESS sine eksisterende slanger og koblinger. Teknologien bak de foreslåtte løsningene er i stor grad hentet fra offshore-industrien, og produktene brukt i systemet er tidligere brukt i norsk olje- og gassvirksomhet. Systemet kjennetegnes av en kostnadseffektiv løsning, og tilbyr kunden en løsning fri for unødvendige teknologigap. Leveransen fra Hugg er et sett med konsepter og tegninger i tillegg til rådgivende ingeniørtjenester.

TESS AS

TESS er Norges ledende leverandør av slanger og koblinger, og har en rekke butikker og utsalg i Norge. TESS sine kjerneprodukter er slanger og slangearmaturer til alle formål.

Om Kunden

bottom of page