top of page

Utvikling av toveis tidevannsturbin

Utvikling og teknologikvalifikasjon av Tidetecs patenterte rotérbare toveis tidevannsturbin.

Oppgaven

Tidetec er et firma som optimaliserer energiutnyttelse av tidevannsstrøm.
Analyser viste at Tidetecs turbin kunne energioptimaliseres med 8% dersom den kunne roteres 180 grader ved retningsskifte av tidevannsstrømmen.

Hugg ble kontaktet for å utvikle konsepter for å oppnå denne rotasjonen. Etter en konseptfase ble en prototype av det foretrukne konseptet bygget og testet.

Løsningen

En liggende tønne opplagret i begge ender viste seg å være mest hensiktsmessig. Denne tønna huser turbin, ledeskovler med mer, og roteres 180 grader ved hjelp av hydraulikk.

Tønna har en diameter på rundt 11 meter, med lagerhus på rundt 2x2 meter.

En prototype ble i September 2016 installert i Svelvikfjorden, hvor den fungerte slik den skulle under hele testperioden.

TideTec AS

TideTec AS er et norsk firma som har flere patenter for maksimal utnyttelse av tidevannsstrøm.

Om Kunden

bottom of page