Søk

Konsepter - usystematisk system

En viktig del av produktutviklingsprosessen er den konseptuelle fase. Etablerte sannehter må utfordres, ville ideer utforskes før de alle rasjonelt og edruelig reduseres til produktets og kundens beste.


Ingen vet alt

Ingen kan garantere at veien leder til mål

Ingen vet alle implikajsoner og konsekevenser av ulike konseptvalg

Alle valg involverer risiko


Magefølelse blir styrende

God magefølelse kommer av erfaring

Derfor skapes de gode produktene fra en god produktutviklingsprosess

Dette gjøres best av proffene - de har en magefølelse man kan stole på


Hugg As

Strømsveien 223 0668 Oslo

contact@hugg.no  |  +47 22 22 22 11

Copyright © 2019 Hugg As. All Rights Reserved.