top of page

Batteriinnkapsling til Vega C (European Space Agency)

Design, analyser og prototypefabrikasjon av batteriinnkapsling og celleholdere til Vega C romrakett.

Oppgaven

EAS fikk i oppdrag av European Space Agency (ESA) å designe og bygge batteripakken som skal sørge for elektrisitet til å utløse siste separasjonstrinn på ESAs nye Vega C Ariane-rakett. Dette er en nyutvikling fra ESA, som vil tilby romindustrien en ny og større rakett med oppskytingskapasitet på 2200kg.

Designet av batteriet baseres på EAS sine egne sylindriske litium-ion battericeller, hvor Hugg sin oppgave var å designe og analysere batteriboksen og deretter bygge prototypen for uttesting og verifisering.

Løsningen

Hugg har designet, analysert og bygget prototypen som innkapsler batteripakken til EAS Batteries. Oppgaven var omfattende og krevende da batteripakken måtte vektoptimaliseres, samtidig som den måtte være meget robust og tilpasset store vibrasjoner som kan opptre under oppskyting og trinnseparasjon.

Hugg kom i mål med oppgaven ved bruk av en rekke dataverktøy, inkludert responsspekter- og vibrasjonsanalyser. Hugg har også bygget en prototype som har vist seg å holde alle påsatte krav og funksjoner under testing.

EAS Batteries GmbH

EAS Batteries er en av Europas ledende teknologileverandører av batterier til profesjonelt bruk.

Om Kunden

bottom of page