top of page

BossaNova Subsea Control Module

Utvikling av Subsea Control Module hvor pålitelighet og brukervennlighet er i førersetet.

Oppgaven

Når olje produseres fra subsea oljefelt har man behov for å åpne, stenge eller regulere flow-spesifikke steder i borehull-linjen hvor det er tilførsel av vann eller gass, -dermed kan en høyere andel olje produseres.

Oppgaven til Hugg ble å utvikle det mekaniske designet til en SCM (subsea control module) som har den kritiske oppgaven med å styre ventilene nede i borehull-linjen. SCM'en mottar elektriske signaler fra topside som den gjør om til hydrauliske pulser for å styre ventilene nede i borehull-linjen.

SCM'en består av blant annet en elektrisk modul, ventiler, trykkregulatorer og et egenutviklet låsesystem. Det stilles tøffe krav til SCM'en, den designes for å installeres og fjernes med hjelp av ROV og standard ROV-verktøy på en dybde på 3000 meter og med en levetid på 25 år.

Løsningen

Designet er bygd opp fra grunnen av slik at installasjon med ROV gjøres enkelt og forutsigbart i tillegg til at oppkobling og frakopling av hydraulikkoblingene gjøres trygt og sikkert.

Fokuset under designprosessen har vært å gjøre designet så pålitelig og vedlikeholdsfritt som mulig uten å gå på bekostning av vekt, kompleksitet og kostnad. Hugg har hatt ansvar for det mekaniske designet som blant annet omfatter design, strukturell analyse, tilvirkningsteknikk, materialvalg, guide-analyse, fabrikasjon, test og kvalifisering.

Vi har tenkt standardisering og modulisering. Låsesystemet har blitt utviklet med ekstra kapasitet slik at det med enkle grep kan brukes i mer komplekse SCM'er som har større vekt og flere antall hydraulikkoblinger.

Head Energy Multicontrol

Head Energy Multicontrol tilbyr ingeniørtjenester, teknologi og produkter til olje- og gassnæringen, både subsea og topside. Selskapet består av høykompetente eksperter som leverer innovative produkter og løsninger som bidrar til økt utvinningsgrad og lønnsomhet.

Om Kunden

bottom of page